Skip links

Публічна оферта

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІБІС» (код ЄДРПОУ 32494516) (далі – Виконавець) висловлює намір укласти договір послуг (далі – договір, публічний договір) із Замовниками (далі – Замовники) із бронювання стрілецької галереї та часу проведення заняття з вивчення матеріальної частини зброї для отримання дозволів на придбання, зберігання, перевезення і використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, холодної зброї, пристроїв, патронів до них, пневматичної зброї, вибухових матеріалів і речовин (далі – послуги). 
Зазначений договір є публічним договором (офертою) надання послуг між Виконавцем та кожним Замовником, який звернеться до Виконавця.
Цей договір розміщений на сайті http://ibis-club.com.ua (далі- сайт).
Умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.
Виконавець не має права надавати переваги одному Замовникові перед іншими щодо укладення договору, якщо інше не встановлено законом.
Виконавець не має права відмовитися від укладання договору за наявності у нього можливостей надання Замовникові зазначених послуг.
Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов’язкові для Сторін при укладенні і виконанні публічного договору.
Умови публічного договору, які суперечать вищевказаним правилам та правилам, обов’язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.

1. Визначення термінів
1.1. Замовник – фізична особа, що прийняла в повному обсязі та без виключень умови публічної оферти.
1.2. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ІБІС», що здійснює надання послуг через сайт.
1.3. Сайт – інтернет-сайт, що має адресу в мережі Інтернет http://ibis-club.com.ua
1.4. Публічна оферта – цей документ на здійснення правочину надання послуг, за яким Виконавець зобов’язується надати послуги Замовникові, а Замовник зобов’язується  сплатити грошові кошти за надані послуги.
1.5. Послуги – бронювання стрілецької галереї (50 м.) в містах Київ і Дніпро та дати і часу проведення в м. Києві заняття з вивчення матеріальної частини зброї для отримання дозволів на придбання, зберігання, перевезення і використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, холодної зброї, пристроїв, патронів до них, пневматичної зброї, вибухових матеріалів і речовин.

2. Предмет Договору
2.1. Бронювання стрілецької галереї Замовником здійснюється на певний час. Під певним часом мається на увазі період часу що дорівнює 45 хвилин та 25 хвилин.
2.2.  Бронювання Замовником часу проведення заняття з вивчення матеріальної частини зброї для отримання дозволів на придбання, зберігання, перевезення і використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, холодної зброї, пристроїв, патронів до них, пневматичної зброї, вибухових матеріалів і речовин.

3. Оформлення та оплата послуг
3.1. Бронювання стрілецької галереї в м. Київ
3.1.1. Замовник самостійно обирає бронювання стрілецької галереї на сайті через меню «Бронюй онлайн», для чого він має послідовно здійснити наступні дії:
3.1.2. Обрати бронювання стрілецької галереї на необхідний час (25 хв., 45 хв.) та натиснути кнопку «Обрати»;
3.1.3. Обрати будь-якого із запропонованих працівників (інструкторів) стрілецької галереї та натиснути кнопку «Обрати»;
3.1.4. Обрати вільну дату та час для бронювання стрілецької галереї;
3.1.5. Зареєструватися або увійти під своїм обліковим записом
3.1.6. Ознайомитися з умовами відвідування та оплати стрілецького тиру. Перевірити вихідні дані бронювання та натиснути кнопку «Забронювати»
3.1.7. Перевірити суму до сплати та натиснути кнопку «Procced»
3.1.8. Обрати зручний спосіб оплати  та оплатити. Повідомлення про бронювання буде надіслано на електронну пошту Замовника.
3.2. Бронювання стрілецької галереї в м. Дніпро
3.2.1. Замовник самостійно здійснює бронювання стрілецької галереї у м. Дніпро за номером телефону вказаним на сайті.
3.3. Бронювання часу проведення заняття з вивчення матеріальної частини зброї для отримання дозволів на придбання, зберігання, перевезення і використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, холодної зброї, пристроїв, патронів до них, пневматичної зброї, вибухових матеріалів і речовин
3.3.1. Замовник самостійно здійснює бронювання дати і часу проведення заняття з вивчення матеріальної частини зброї для отримання дозволів на придбання, зберігання, перевезення і використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, холодної зброї, пристроїв, патронів до них, пневматичної зброї, вибухових матеріалів і речовин на сайті через меню «Бронюй онлайн» для чого він має послідовно здійснити наступні дії:
3.3.2. Обрати на сайті бронювання курсів з вивчення матеріальної частини зброї для отримання дозволу на необхідний час та натиснути кнопку «Обрати»;
3.3.3. Обрати вільну дату та час (меню «Вільний час»);
3.2.4. Зареєструватися або увійти під своїм обліковим записом
3.2.5. Ознайомитися з умовами відвідування та оплати заняття. Перевірити вихідні дані бронювання та натиснути кнопку «Забронювати». При успішному бронюванні буде отримано Статус: Підтверджено. Повідомлення про бронювання буде надіслано на вказану Замовником електронну пошту.

4. Ціна послуг
4.1 Ціни на  послуги зазначені на сайті в гривнях з урахуванням ПДВ.
4.2. Зазначені на сайті ціни можуть змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку.

5. Права ті обов’язки Сторін
5.1. Виконавець:
5.1.1. Зобов’язується надати Замовникові можливість телефонних консультацій за телефоном, що зазначений на сайті.
5.1.2. Має право змінювати умови цього договору в односторонньому порядку. Зазначені зміни набувають чинності з моменту їх оприлюднення на сайті.
5.1.3. Зобов’язується надавати послуги Замовникові у відповідності до умов договору.
5.1.4. Має право відмовитися від виконання договору в разі невиконання або неповного виконання Замовником зобов’язань за цим договором.
5.2. Замовник:
5.2.1 Зобов’язаний ознайомитися зі змістом цього договору на сайті.
5.2.2. Зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе.
5.2.3. Зобов’язаний своєчасно оплатити послуги на умовах цього договору.
5.2.4. Має право отримувати послуги на умовах цього договору.
5.2.5. Має право отримувати необхідну та достовірну інформацію про послуги.
5.2.6. Має право на повернення грошових коштів в разі неможливості виконання Виконавцем умов договору.

6. Відповідальність Сторін та порядок розгляду спорів
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором і у випадку, якщо Сторони не домовилися про інше, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Відшкодування збитків, завданих порушенням договору, не звільняє її від обов’язку виконати цей договір в натурі.
6.3. У випадку виникнення спорів з питань, що є предметом даного договору або у зв’язку з ним, Сторони приймають всі міри для їх вирішення  шляхом переговорів.
6.4. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають розгляду відповідно до підсудності у судах України.
6.5. Рішення суду є обов’язковим для обох Сторін за даним Договором.

7. Інші умови договору
7.1. Сторони домовляються про те, що вся інформація стосовно правовідносин Сторін є комерційною таємницею. Така інформація не може бути передана третім особам без згоди Сторін крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
7.2. Замовник надає дозвіл на збір, обробку своїх персональних даних, а Виконавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист цих даних від несанкціонованого доступу третіх осіб.
7.3. Відступлення права вимоги або переведення боргу за цим Договором однією із Сторін  до третіх осіб допускається виключно за умови погодження Сторін.

 

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІБІС»

Код ЄДРПОУ 32494516

Адреса місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Гарета Джонса, б. 8, корпус 8-а

п/р UA 423052990000026005015029137

ІПН 324945126596

Тел. (044) 503-77-05, 529-83-81.

 

 

 

Директор_________________Грунскіс Р.П.

 

Цей веб-сайт використовує файли cookie для покращення роботи в Інтернеті.
Головна
Зброя
Бронювання
Поїхали